Các chương trình đào tạo "đặc sắc": Guerilla Marketing - Services Marketing - Emotional Intelligent

Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp - Thảo luận tình huống của chính doanh nghiệp & tiết kiệm được chi phí.

Không tiền vẫn xây dựng thương hiệu
, phải chăng là hoang đường?
- Lời giải từ Guerilla marketing

Khách hàng sẽ mua một tour du lịch thế nào khi sản phẩm không hiệu hữu để họ đánh giá, lựa chọn? Dịch vụ một ngân hàng, một bệnh viện tiếp thị ra sao?
- Lời giải từ Services marketing

Tại sao có những người rất thông minh lại không thành công trong cuộc sống? Phải chăng Trí tuệ Cảm xúc là chìa khóa dẫn đến thành công của một con người?
- Lời giải từ Emotional Intelligent

Friday, December 05, 2008

Hình ảnh quốc gia gồm những gì?

Đó không chỉ là ngoại giao hay trở thành dân tộc chủ nghĩa. Đó là tất cả những gì mà quốc gia và nhân dân của một quốc gia làm. Cải thiện hình ảnh quốc gia của Việt Nam bắt đầu không phải từ ngoại giao (bởi vì mọi người tin vào những gì họ thấy, không phải những gì các nhà ngoại giao nói) mà từ trái tim và khối óc của mọi người Việt Nam. Nó cần phải bắt đầu từ trong trường học và cách mà những người trẻ được giáo dục.
(Gs. David Koh,chuyên gia về Việt Nam của ĐHQG Singapore)

No comments:

Post a Comment